Produkt

PlaNet

PlaNet er borgerens kalender og støttepersonens pædagogiske værktøj. PlaNet står for Plan + Netværk, og som bruger har du mulighed for at bruge støtten fra dit personlige netværk til at skabe en struktur, der gør hverdagen bedst mulig for dig. PlaNet kan både bruges af større børn, unge og voksne.

Hvad?

PlaNet er et strukturværktøj, som sætter hverdagen i system og skaber en stærkere kontakt mellem brugeren og hans/hendes støttepersoner.

PlaNet er en overskuelig kalender, som skaber overblik og tilbyder støtte til de aktiviteter, som er særligt udfordrende.

Hvem?

PlaNet er udviklet til neurodivergente mennesker, der har brug for mere støtte, end en almindelig kalender kan give.

I PlaNet kan der tilføjes lige så mange støttepersoner, som der er behov for, men værktøjet kan selvfølgelig også benyttes af brugeren alene.

En støtteperson kan fx være en lærer, bostøtte, eller forælder.

Hvorfor?

Med PlaNet øges brugerens selvstændighed, og behovet for støtte nedsættes gradvist.

Alle støttepersoner har adgang til de samme oplysninger, hvilket sikrer en aktiv og sammenhængende indsats. Samtidig spares der tid på koordinering og planlægning.

Målbare effekter

Alle vores værktøjer sparer tid på koordinering og sikrer videndeling på tværs af faggrupper. Derudover skaber værktøjerne en sammenhæng i brugerens hverdag, og møder den enkelte borger, der hvor han/hun er.

Sparer tid og sikrer vidensdeling

PlaNet og Mobilize Me bruges af lærerer og pædagoger på forskellige institutioner, som fortæller at værktøjerne:

 • Sparer tid på koordineringen
 • Skaber en større sammenhængskraft
 • Sikrer vidensdelingen
 • Frigiver ressourcer til den pædagogiske indsats
 • Optimerer arbejdstiden
 • Sikrer en bedre koordinering
 • Kan bruges som en del af journaliseringen pga. den høje sikkerhedsstandard
 • Inddrager borgeren i dokumentationen
PlaNet produktvideo

Bruger eller støtteperson?

Bruger

Som bruger af PlaNet har du både adgang til at planlægge og afvikle dine aktiviteter. Dvs. at du kan krydse aktiviteterne af, efterhånden som de er gennemført og udstrege punkter på huskelister.

Dine støttepersoner tilknyttes som planlæggere, og du kan kontakte en – eller flere – via app’ens kontaktmoduler.

Planlægger

Som planlægger kan du oprette aktiviteter for Brugeren og tilføje støttefunktioner som billeder, alarmer og huskesedler. Med udgangspunkt i den enkelte Bruger kan man variere detaljemængden i aktiviteterne.

Derudover kan du skrive direkte til Brugeren, eller til andre støttepersoner, via kontaktmodulerne eller i forbindelse med de enkelte aktiviteter.

Hvis du er planlægger for flere Bruger

Det er nemt at skifte imellem Brugernes planer, så du kan støtte flere personer på en gang. Hvis du har brug for et samlet overblik over Brugernes aktiviteter, kan du få det via Dagsplanen. Her får du et samlet dagsskema over, hvad de forskellige Brugere skal lave hvornår.

"Jeg har PlaNet med mig overalt og lægger alt ind i systemet: skole, møder, lektier, træning og pligter. Alt hvad jeg føler behov for. Nu er det mig, der har overblikket. Jeg ved hvad jeg skal i hvilken rækkefølge, og jeg kan selv koordinere min hverdag"
PlaNet
Helene Maria Pedersen19 år, Aspergers
Priser
PlaNet for institutioner

Læs mere om priser og vilkår for institutioner her.

 

PlaNet for private

Det koster 100 kr om måneden, og for denne pris kan du tilknytte op til 5 planlæggere til licensen.

Inden du køber et abonnement, har du mulighed for at prøve PlaNet gratis i 30 dage. I prøveperioden har du dog kun et login og kan derfor ikke tilknytte flere personer til din konto.

Tilmeld dig til en prøvelicens her

eller køb direkte via vores webshop

Søg PlaNet som hjælpemiddel

Alle vores værktøjer er godkendte som hjælpemidler til neurodivergente mennesker med udfordringer som ADHD, autisme, demens og senhjerneskade.

Du kan læse mere om, hvordan du søger Mobilize Me’s værktøjer som et hjælpemiddel her

 

Priser for en hjælpemiddellicens

Livstidslicens: 5800 kr. (eksklusiv moms).

Abonnement pr. måned: 80 kr. (eksklusiv moms)

Livstidslicensen løber i 10 år fra den dato bestillingen køres igennem. Før licensen løber ud, modtager både brugere og planlæggere en besked om, hvorvidt de stadig ønsker adgang til værktøjet. Besvares denne besked pr. mail eller telefon, er det muligt at holde licensen åben efter de 10 år i en ny 10 års periode. For at kunne modtage denne besked er det brugere og planlæggeres ansvar at holde Mobilize Me opdateret med en gældende e-mailadresse.

Support

Du kan skrive til vores support døgnet rundt, og vi svarer tirsdag til torsdag fra 10-15. Du kan både stille spørgsmål til teknikken, eller skrive til os, hvis du ønsker at lave ændringer på din konto.

Adressen er: support@mobilize-me.com

Læs mere på vores supportside.

Videoguides

Login 

Opret en aktivitet

Afvikling

Kontaktmodul 

 

Hvordan virker det?

PlaNet er en app, som fungerer på følgende platforme: iPad, iPhone, Android tablet, Android smartphone, PC og Mac.

Du kan hente PlaNet her:

Google Play

App Store

Værktøjet understøtter altid de seneste to versioner af IOS og Android

Du kan også tilgå PlaNet via din computer på https://planet.arosii.com

OBS: PlaNet fungerer bedst i browseren Google Chrome.

PlaNet skaber sammenhæng

PlaNet skaber sammenhæng i den pædagogiske indsats, fordi støttepersonerne kan dele viden og følge hinandens kommunikation med brugeren. På den måde undgås dobbeltaftaler og brugeren føler ofte et større ejerskab over de aftalte aktiviteter.

Derudover er det muligt at starte en samtaletråd ud fra enkelte aktiviteter og samle al kommunikation herom et sted.

Resultatet er en aktiv og sammenhængende indsats, der sætter brugeren i centrum og skaber en ligeværdig kommunikation.

Passer PlaNet til mig?

Alle brugere er forskellige, og der kan være mange årsager til, hvorfor man har brug for lidt ekstra struktur i hverdagen.

Den typiske bruger af PlaNet vil ofte passe på en eller flere af nedenstående punkter:

 • Er voksen (18+) eller på vej til at blive det
 • Har lyst til at tage kontrol over sin egen hverdag
 • Mangler initiativ
 • Mister hurtigt overblikket
 • Har svært ved at holde fokus
 • Motiveres af små anerkendende beskeder
 • Vil ikke bruge et værktøj, som ligner et hjælpemiddel